XLIV Reunión de Estudios Regionales

Premi Jove Investigador

Els interessats a concórrer al Premi de joves investigadors Juan Ramón Cuadrado ho han d’indicar expressament quan presentin el text complet de la seva comunicació.

El termini de presentació conclou el 15 de setembre.

Poden optar al premi totes les comunicacions que siguin inèdites i hagin estat realitzades per investigadors d’edat no superior a 33 anys (en les dates de celebració del congrés). Les comunicacions firmades per més d’un investigador poden rebre premi sempre que cap dels signants tingui més de 33 anys.

Per tot això, l’organització demana a les persones interessades que, abans del 15 de setembre, ens facilitin una declaració signada on figuri el caràcter inèdit de la contribució presentada així com l’edat de cada un dels autors signants de la mateixa.

Aquesta declaració ha de ser escanejada i enviada per correu electrònic a l’AECR (info@aecr.org). Si no es rep en el termini indicat, la candidatura serà desestimada.

Les comunicacions candidates al premi hauran de ser presentades dins el marc de les sessions paral·leles de la XLIV Reunió d’Estudis Regionals.

El jurat encarregat d’atorgar el premi és el comitè científic de la XLIV Reunió d’Estudis Regionals. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

El premi pot quedar desert si el jurat així ho considera.

Els autors signants de la comunicació premiada rebran un document acreditatiu del premi i un obsequi. El premi serà concedit en un acte organitzat durant la celebració de la XLIV Reunió d’Estudis Regionals, i es farà públic durant el transcurs del sopar de gala.