XLIV Reunión de Estudios Regionales

Inscripció

El període ordinari d’inscripció finalitza el 15 d’octubre i l’extraordinari el 23 de novembre.

IMPORTANT: Si no es realitza el registre i pagament per part d’almenys un dels autors abans del 15 d’octubre el treball no es podrà mantenir en el programa final ni en les actes del congrés.

Per assistir a la Reunió d’Estudis Regionals cal:

  1. Crear i remetre el resum i la comunicació completa a la a WEB del Congrés (secció d’usuaris)
  2. Pagament de la inscripció al congrés:
    • Transferències Nacionals: 

Compte corrent a nom de la Universitat de València – Av. Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València (CIF: Q4618001D)

BANC DE SANTANDER

IBAN: ES44 0049 6722 06 2510029691

Ha d’indicar a la transferència el nom del participant inscrit: “Inscripció a la XLIV RER del Sr./Sra. ____”

    • Transferències Internacionals:

Compte corrent a nom de la Universitat de València – Av. Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València (CIF: Q4618001D)

BANC DE SANTANDER

IBAN: ES44 0049 6722 06 2510029691

BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX

Ha d’indicar a la transferència el nom del participant inscrit: “Inscripció a la XLIV RER del Sr./Sra. ____”

3. Enviament del justificant de pagament a info@aecr.org i les dades de facturació.

4. Per iniciar la inscripció al congrés i als seus activitats  cliqueu AQUÍ. Assegure‘s que està registrat AMB EL SEU USUARI I CONTRASENYA – TAMBÉ POT ACCEDIR DES DE LA SEVA ÀREA PRIVADA DE GESTIÓ

Preus de la inscripció

El pagament de la quota del congrés és per persona i no per comunicació. És a dir, cada un dels autors d’un mateix treball que desitgi assistir al congrés i rebre la documentació corresponent haurà de pagar la seva quota. Per contra, sols serà necessari que cada autor s’inscrigui una única vegada, independentment del nombre de comunicacions en què participi o presenti.

  Fins el el 15 d’octubre Fins el 23 de novembre
Socis (AECR, APDR o ERSA/RSAI)
225 € 275 €
No socis (*) 290 € 340 €
Acompanyants de socis 100 € 100 €
Acompanyants de no socis 120 € 120 €

(*) Els interessats en fer-se socis automàticament de la AECR, hauran de fer la inscripció com no socis, o bé o pagar la quota anual d’associat a través d’una sola quota congrés-afiliació. En qualsevol cas han de contactar amb l’Associació (+34 93 310 11 des , Sra. Conxita Rodríguez).