XLIV Reunión de Estudios Regionales

Cap a un model econòmic
més social i sostenible

Les Associacions Espanyola i Valenciana de Ciència Regional tenen el plaer de convidar-vos a participar a la XLVI Conferència Internacional de Ciència Regional i les V Jornades Valencianes d’Estudis Regionals que tindran lloc a València, durant els dies 21, 22 i 23 de novembre de 2018. Com en les edicions anteriors, pretenem crear un punt de trobada per economistes, geògrafs, urbanistes, econòmetres, científics, acadèmics, gestors públics regionals, locals i especialistes, en general, en planificació del territori, economia sostenible, sectors productius i economia social per tal de discutir sobre els importants reptes plantejats en l’àmbit de la ciència regional.

En aquesta ocasió, el lema triat per a les conferències ha estat: “Cap a un model econòmic més social i sostenible”, com a clar desafiament actual de la nostra societat. És coneguda la necessitat de transformació del model econòmic des de fa dècades, però ha estat amb la crisi quan ha adquirit una major rellevància davant l’esgotament d’un patró de creixement excessivament basat en la construcció, els serveis d’escàs valor afegit i l’economia especulativa. Aquest escenari requereix establir les bases perquè la nostra societat avanci cap a un nou model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l’obertura exterior i sobretot que siga més sostenible tant en termes productius com ambientals i socials.

Haurem d’abordar també el paper clau de l’ocupació, la necessitat de noves i millors infraestructures, la influència del territori i la reforma dels models de finançament. Tot això en el marc d’una realitat social, econòmica i territorial caracteritzada per una creixent complexitat i sobretot per la seva naturalesa canviant.

En suma, es requereix conèixer i poder caracteritzar el comportament estructural de la nostra economia més enllà de les anàlisis conjunturals o sectorials. Necessitem ser conscients de les seves debilitats i amenaces, però també de les seves fortaleses i oportunitats. D’aquesta manera, es podran dissenyar polítiques i estratègies eficaces que contribuixquen a situar la nostra societat en la senda de creixement econòmic i nivell de benestar que tots desitgem.

Considerem que a través de l’intercanvi d’idees en el marc d’un fòrum sempre obert al raonament sensat i constructiu es podrà contribuir a l’avanç cap a un model econòmic més social i sostenible. Per això, des de les Associacions Espanyola i Valenciana de Ciència Regional, volem animar-vos a participar a la XLVI Conferència Internacional de Ciència Regional i les V Jornades Valencianes d’Estudis Regionals.

Vos esperem al novembre a València. (La seu del congrés serà ADEIT, al centre de València, a la Plaça Verge de la Pau número 3)

ISBN: 978-84-09-05604-0

 

Novedades

Ampliació del termini de presentació del texte complet/abstract ampliat

15/09/2018

Leer más

Crida als treballs complets o resums ampliats

18/06/2018

Leer más

Prorrogat el termini d’enviament de resums

14/05/2018

Leer más

Recordatori del termini de presentació de resums

20/04/2018

Leer más