(Español) XLV Reunión de Estudios Regionales: Respuesta de las regiones periféricas ante los cambios sociales, tecnológicos y climáticos

Àrees temàtiques

1.- Convergència, creixement i desenvolupament dels territoris

2.- Eficiència, productivitat, competitivitat i espai

3.- Sostenibilitat urbana i dels territoris, recursos naturals, energia i medi ambient

4.- Globalització i territori: sector exterior, inversió directa estrangera, fluxos i cadenes de valor

5.- Mercat de treball i territori

6.- Desigualtat, pobresa i territori

7.- Població, territori i moviments migratoris

8.- Mètodes per a l’anàlisi espacial I: econometria espacial

9.- Mètodes per a l’anàlisi espacial II: sistemes d’informació geogràfica

10.- Mètodes per a l’anàlisi espacial III: input-output, big data i altres tècniques i mètodes aplicats a l’anàlisi espacial

11.- Localització de l’activitat econòmica i anàlisi clúster

12.- Economia del coneixement, creativitat i geografia de la innovació

13.- Mercat de l’habitatge

14.- Planificació urbana, ciutats intel·ligents, àrees metropolitanes, mega-regions i xarxes de ciutats

15.- Governança local i regional, polítiques regionals de desenvolupament i cohesió

16.- Sector públic i finançament autonòmic

17.- Empreses, emprenedoria i dinàmica empresarial al territori

18.- Cultura, turisme i territori

19.- Ciència regional: evolució de l’anàlisi regional i urbà

20.- Ciència Regional Valenciana

 

S-TC. Sessions de transferència de coneixement universitat entorn

S-JI.- Sessions Joves Investigadors: “tinc una idea …”