XLV Reunión de Estudios Regionales: Respuesta de las regiones periféricas ante los cambios sociales, tecnológicos y climáticos

Crida als treballs complets o resums ampliats

Per a l’acceptació definitiva, és imprescindible lliurar el text complet de la comunicació o, si no, el resum ampliat. L’enviament s’ha de fer a través de l’àrea de gestió privada de la pàgina web del Congrés, establint com a data límit d’enviament el proper 23de setembre.

Li recordem la necessitat d’utilitzar la plantilla de comunicació establerta i verificar les normes d’estil fixades, per tal que el format de les diferents comunicacions sigui homogeni.