XLV Reunión de Estudios Regionales: Respuesta de las regiones periféricas ante los cambios sociales, tecnológicos y climáticos


Resposta de les regions perifèriques davant els canvis socials, tecnològics i climàtics

Les Associacions Espanyola i Valenciana de Ciència Regional tenen el plaer de convidar-vos a participar en la XLV Reunió d’Estudis Regionals i a les VI Jornades Valencianes d’Estudis Regionals, que es celebraran a la Universitat Jaume I de Castelló els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2019, amb el suport de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local.

De la mateixa forma que a les anteriors edicions, la Reunió d’Estudis Regionals suposa un punt de trobada multidisciplinari amb una visió de conjunt sobre la ciència regional i el territori com a element de partida. És el principal esdeveniment anual que es desenvolupa a Espanya pel que fa a l’estudi, debat i presentació de treballs acadèmics vinculats a conceptes territorials i regionals. En aquesta ocasió comptarem amb la presència com a conferenciants de la professora Raquel Argilés (University of Birmingham) i del professor Jérôme Vicente (Université de Toulouse).

Per a aquesta XLV edició hem triat el lema: Resposta de les regions perifèriques davant els canvis socials, tecnològics i climàtics. Amb aquest lema, pretenem incorporar al debat regional els problemes que afecten els territoris perifèrics, entesos com aquells espais límit o frontera entre regions. Així ens trobem amb les perifèries exteriors, especialment a la Unió Europea, on la pressió migratòria es manifesta amb força, i per contraposició, amb les denominades perifèries interiors on la despoblació suposa un repte de grans dimensions que qüestiona la pròpia supervivència d’algunes d’aquestes regions.

Com a organitzadors d’aquesta XLV edició, des de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, entenem la ciència regional com un punt de confluència amb múltiples vessants. Si bé, és habitual interpretar l’evolució de les regions en funció del seu desenvolupament econòmic, situant l’economia al centre de les decisions de política territorial, també és necessari introduir altres elements del desenvolupament territorial. Temes com l’evolució demogràfica, resulten determinants en una societat com la nostra, cada vegada més envellida, i amb menor taxa de renovació generacional. D’altra banda, el problema de la despoblació, present a nombroses regions espanyoles, ha posat de manifest la necessitat d’afrontar el repte demogràfic des de diferents perspectives. La necessitat de dotar als territoris d’oportunitats de desenvolupament implica cobrir el buit existent entre aquestes regions perifèriques i les regions centrals, garantint al mateix temps els elements diferencials d’unes i unes altres.

La ciència regional ha d’aportar solucions compatibles i respectuoses amb l’aprofitament dels diferents recursos endògens. Per tal motiu, la XLV Reunió d’Estudis Regionals es posa com a objectiu aportar un debat ampli, assenyat i constructiu sobre els diferents temes que formen part de l’àmbit regional.

Com a Comitè Organitzador, us reiterem la invitació a participar en la XLV Reunió d’Estudis Regionals, els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2019 a la Universitat Jaume I de Castelló, i a gaudir de la nostra xicoteta ciutat acotada entre l’interior muntanyenc i el mar Mediterrani.

Comptem amb vosaltres.

Comitè Organitzador de la XLV Reunió d’Estudis Regionals, Castelló 2019.

ISBN: 978-84-09-15158-5

Novedades

Special issue of the journal Regional Science Policy and Practice – XLV RER

04/10/2019

Leer más

Ampliació del termini de presentació del texte complet/abstract ampliat

22/09/2019

Leer más

Crida als treballs complets o resums ampliats

12/06/2019

Leer más

Prorrogat el termini d’enviament de resums

16/05/2019

Leer más

Anunci de l’edició d’un número especial de Regional Science Policy & Practice, vinculada al congrés

02/05/2019

Leer más

Termini de presentació de resums: 15 de maig!

11/02/2019

Leer más